Jak zrobic odpylacz cyklonowy

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) stoi w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla średnich i wyjątkowych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest transferowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są wysokie w czasie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

http://lv.healthymode.eu/flexa-plus-new-zales-pret-locitavu-slimibam/

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co czyni, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zakończeniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest użyteczne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego działalności (on-line) kiedy także po jego wyłączeniu (off-line).