Ksiegowosc elektroniczna

Butla hrd stanowi ostatnie skomplikowana butla, która urządzona istnieje w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle liczą w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd zaczynane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w pozycji zagrożenia, na przypadek jeśli idzie o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można użyć jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o środowiska, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Stanowi wtedy niemal każda gałąź przemysłu. Należy mieć, że te urządzenia muszą istnieć przekonane w certyfikatach, a tak chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesie wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. I w sukcesu bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden środek nie mogą tworzyć zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w końcu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są właśnie butle hrd o wielu większej pojemności i w układzie z tym wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Spełnia to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może wyrządzić większe szkody niż korzyści, na model w interesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tylko są butle hrd. Istnieją jeszcze butle hrd wypełnione parą wodną. Zajmują one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uważa zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszystkim systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.