Przeplyw towarow

http://xzs.pl/ebd-proengine-ultra-15Zobacz naszą stronę www

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych przeznaczonych do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz papierów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w tryb szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, które musi spełniać materiał w zależności od centrum w jakim będzie on traktowany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne płynące z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym stosowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich życia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko zrezygnowany z rynku. Służy to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z informacją ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.